ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ดรุฒ เย็นวัฒนา
ผกก.สากเหล็ก
 เบอร์ติดต่อ 062-9492546

พ.ต.ท.วิทยา ทมิฬชัย
รอง ผกก.ป.สภ.สากเหล็ก
เบอร์ติดต่อ 081-9729892

พ.ต.ท.บุญยัง บุญเอี่ยม
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สากเหล็ก 
เบอร์ติดต่อ 084-4349350

พ.ต.ท.สุชาติ เรือนวงค์
รอง ผกก.สส.สภ.สากเหล็ก   เบอร์ติดต่อ 081-8872482

พ.ต.ท.สายชล ตุงคะศิริ
สวป.สภ.สากเหล็ก
เบอร์ติดต่อ 089-0409704 

พ.ต.ท.ประจวบ ชูศรี
สว.(สอบสวน) สภ.สากเหล็ก
เบอร์ติดต่อ 088-2790994

พ.ต.ท.ธนา พงษ์ตระกูล
สว.สส.สภ.สากเหล็ก
เบอร์ติดต่อ 093-1348144

พ.ต.ต.อำนาจ ดารา
สว.อก.สภ.สากเหล็ก

เบอร์ติดต่อ 081-7277731